Nawigacja: Strona główna / Polityka jakości

Zdając sobie sprawę, że istnienie firmy zależy od pełnego spełniania wymagań jej klientów postanowiliśmy wdrożyć efektywnie funkcjonujący System Zarządzania Jakością. System ten stanowić będzie narzędzie usprawniające organizację firmy jak i jej działania zmierzające do osiągnięcia coraz większej satysfakcji klienta.

Kierownictwo firmy stawia sobie następujące cele:


- nieustanne kreowanie wizerunku rzetelnego wykonawcy usług i umacnianie pozycji firmy na rynku,

- korzystanie z najlepszych jakościowo materiałów i podwykonawców spełniających wymagania firmy i klientów,

- wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz usprawnianie posiadanego parku maszynowego, co pozwoli lepiej spełniać wymagania klienta,

- przestrzeganie wymagań prawnych i normatywnych.

Realizacja powyższej polityki jakości opiera się na powszechnej świadomości pracowników firmy, że to na nich spoczywa odpowiedzialność za jakość świadczonych usług.